Om protonterapi och
Skandionkliniken i F&F

F&F Skandion

”I vissa fall är det särskilt angeläget att minimera den strålning som träffar friska celler. För ett barn som strålas för hjärntumör kan det innebära skillnaden mellan att leva resten av livet med en lätt hjärnskada och att leva ett normalt liv. För att rädda livet på barn med cancer i hjärnan måste läkarna i dag ofta behandla dem med strålning som kan ge bestående kognitiva skador. Hur omfattande dessa blir beror på faktorer som hur hög stråldosen är, vilka delar av hjärnan som strålas och i synnerhet hur ung patienten är vid strålningstillfället.”

Nya Forskning & Framsteg (nr 7/2014) ägnar tre uppslag åt min artikel om protonterapi. Protonstrålning är inte ett dugg bättre på att döda cancerceller än konventionell strålbehandling. Ändå ökar antalet kliniker för protonterapi snabbt i världen. Anledningen är att behandlingsformen kan minska strålskadorna i frisk vävnad. Nog så viktigt!

Sveriges första riktiga protonklinik, Skandionkliniken, öppnar 2015 i Uppsala. Men stadens historia inom protonterapi sträcker sig mer än ett halvsekel tillbaka. När den första protonterapipatienten strålades vid Svedberglabbet i Uppsala 1957 var det en världshändelse. Bara Berkeley i USA var före.

Artikeln finns på Forskning & Framstegs webb.

Inventerar KI:s nya professorer

Befinner mig just nu i mitten av vårens mest omfattande uppdrag: att intervjua den senaste årgången av nya professorer på Karolinska Institutet. Ett väldigt roligt och omväxlande jobb. Igår fick jag nya insikter i forskningen om äldres mentala hälsa samt salamandrars förmåga att ersätta förlorade kroppsdelar; idag handlade det om jakten på nya inflammationshämmande substanser. Det enda jag just nu vet om morgondagens intervju är att det kommer att röra radiologi och medicinsk avbildning. Men han har lovat att skicka lite bakgrundsmaterial under kvällen.

Sammanlagt intervjuar jag ett tiotal nyblivna professorer. Mina texter om deras forskning publiceras i KI:s skrift Från cell till samhälle, med utgivning i höst. Det är fjärde året jag medverkar i Från cell till samhälle.

Tidigare års utgåvor:
Från cell till samhälle 2012
Från cell till samhälle 2013

Presenterar KI-professorer och deras forskning

Från cell till samhälle 2013.Ett återkommande och väldigt roligt uppdrag de senaste åren har varit att intervjua nya professorer vid Karolinska Institutet och presentera deras forskning i den årliga skriften Från cell till samhälle.
Nu är årets utgåva tryckt. I den reder jag ut vad dessa personers forskning handlar om: Kenneth Chien (kardiovaskulär forskning), Henrik Ehrsson (kognitiv neurovetenskap), Anna Mia Ekström (infektionsepidemiologi), Ata Ghaderi (klinisk neurovetenskap), Moustapha Hassan (transplantationsforskning), Eric Herlenius (pediatrik), Anders Hjern (socialepidemiologi), Staffan Holmin (klinisk neuroimaging), Stefan Jacobson (njurmedicin), Jonas Muhr (eukaryot molekylärbiologi), Johan Sandberg (viral immunologi), Ivanka Savic-Berglund (neurologi) och Carl Johan Sundberg (molekylär och tillämpad arbetsfysiologi).

Från cell till samhälle finns att läsa online eller ladda ner som pdf här.