Inventerar KI:s nya professorer

Befinner mig just nu i mitten av vårens mest omfattande uppdrag: att intervjua den senaste årgången av nya professorer på Karolinska Institutet. Ett väldigt roligt och omväxlande jobb. Igår fick jag nya insikter i forskningen om äldres mentala hälsa samt salamandrars förmåga att ersätta förlorade kroppsdelar; idag handlade det om jakten på nya inflammationshämmande substanser. Det enda jag just nu vet om morgondagens intervju är att det kommer att röra radiologi och medicinsk avbildning. Men han har lovat att skicka lite bakgrundsmaterial under kvällen.

Sammanlagt intervjuar jag ett tiotal nyblivna professorer. Mina texter om deras forskning publiceras i KI:s skrift Från cell till samhälle, med utgivning i höst. Det är fjärde året jag medverkar i Från cell till samhälle.

Tidigare års utgåvor:
Från cell till samhälle 2012
Från cell till samhälle 2013

Intervju med Maaret Castrén i Medical Science 2014

– One weekend around Christmas, I had one of the worst shifts in my life. In one and the same 24-hour shift, I was involved in six cases of young people – none of them were over 40 years – dying from cardiac arrest.

En gång om året samlar KI:s tidskrift Medicinsk Vetenskap ihop sina bästa texter i ett engelskspråkigt nummer. Jag kom med även i årets upplaga, med en intervju med professor Maaret Castrén om ett jourdygn som förändrade hennes liv.

Se Medical Science 2014, s 50. Eller läs det svenska originalet i Medicinsk Vetenskap nr 1/2013, s 54.

Presenterar KI-professorer och deras forskning

Från cell till samhälle 2013.Ett återkommande och väldigt roligt uppdrag de senaste åren har varit att intervjua nya professorer vid Karolinska Institutet och presentera deras forskning i den årliga skriften Från cell till samhälle.
Nu är årets utgåva tryckt. I den reder jag ut vad dessa personers forskning handlar om: Kenneth Chien (kardiovaskulär forskning), Henrik Ehrsson (kognitiv neurovetenskap), Anna Mia Ekström (infektionsepidemiologi), Ata Ghaderi (klinisk neurovetenskap), Moustapha Hassan (transplantationsforskning), Eric Herlenius (pediatrik), Anders Hjern (socialepidemiologi), Staffan Holmin (klinisk neuroimaging), Stefan Jacobson (njurmedicin), Jonas Muhr (eukaryot molekylärbiologi), Johan Sandberg (viral immunologi), Ivanka Savic-Berglund (neurologi) och Carl Johan Sundberg (molekylär och tillämpad arbetsfysiologi).

Från cell till samhälle finns att läsa online eller ladda ner som pdf här.

Uppdrag ALS – om årets nobelpris

Nobelpris till Shinya Yamanaka och John Gurdon! Hur Yamanakas iPS-celler används i svensk ALS-forskning har jag händelsevis nyligen skrivit om i första numret av Umeå universitets tidning Tänk.

I de små petriskålarna i ett labb på Umeå universitet är det som om tiden går baklänges. Forskaren Jonathan Gilthorpe får mänskliga hudceller att backa 
i utvecklingen tills de uppför sig som stamceller i ett embryo. Denna teknik, som bara varit känd några få år, hjälper nu Gilthorpe och hans kolleger vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap att förstå den dödliga sjukdomen ALS.