Sommar på Parabel Media

Sista intervjun före semestern blev Henrik Ehrsson, nybliven KI-professor, som sysslar med kolossalt spännande forskning om kroppsliga illusioner och hur vår upplevelse av ett fysiskt jag skapas. Min text publiceras först i höst, men Ehrssons forskning går det att läsa om på många andra håll, till exempel i Nature och i Forskning & Framsteg.

Under semestern läser jag inte mejl dagligen, men går oftast att nå på min mobil – i synnerhet för den som skickar sms. Är åter vid skrivbordet i början av augusti.

Glad sommar!

Varför ”parabel”?

parabellogga AN 050128

Mitt företag heter Parabel Media. Begreppet parabel har, liksom jag själv, sin hemvist i både naturvetenskap och humaniora.

Inom humaniora återfinns parabeln i litteraturvetenskap, retorik och besläktade ämnen. Begreppet står för en typ av kärnfulla pedagogiska liknelser.

För matematikern är parabeln däremot en andragradskurva, till exempel den röda bågen i min logga som du ser här intill. Parabelns krökning har den mycket användbara egenskapen att alla strålar som är parallella med parabelns axel reflekteras till dess brännpunkt. Därför ger man gärna antenner formen av en parabel – vilket förstås är anledningen till att det heter parabolantenn.

I båda fallen är parabeln en form som förmår att fånga upp något vagt och koncentrera det så att en tydlig bild framträder. Det är också ambitionen med Parabel Medias journalistik.