”Det var första gången jag förmedlade diagnosen aids”

”Den dagen satt vi och pratade i flera timmar, han och jag, i hans rum. Det var första gången jag förmedlade diagnosen aids. Jag minns hur svårt det var att uttala ordet. Men han hade redan förstått, flera av hans kompisar hade dött i sjukdomen. Han var samlad; vi pratade om hur begravningen skulle se ut, om vad som skulle hända med lägenheten. Sådana praktiska, rationella frågor.”

I Medicinsk Vetenskap nr 4/2012 intervjuar jag Anders Sönnerborg, en av Sveriges ledande HIV-forskare, om hans upplevelser som ung läkare på Roslagstulls infektionssjukhus 1983.

Nu finns min bok gratis i FAS bokhandel

Anders Nilsson: Ett hållbart arbetsliv - Om organisation och ledarskap. Kunskapsöversxikt från FAS 2011.2011 skrev jag kunskapsöversikten Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap för FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Nu går boken att beställa gratis eller ladda ner som pdf från FAS bokhandel.

Intervjuade forskare: Annika Härenstam om hur en organisation ska se ut där man kan vara chef; Eva Bejerot om New Public Management i vården; Rolf Å Gustafsson om auktoritär styrning av offentlig sektor; Johan Larsson om vad som kännetecknar en hälsosam och effektiv arbetsplats; Töres Theorell om hur musik och litteratur formar bättre ledare; Gerry Larsson om stress och ledarskap i extrema yrken; Kerstin Isaksson om psykologiska kontrakt – vad parterna tror att de är överens om; Anna Wahl om jämställdhetsarbete i praktiken; Gerd Lindgren om manliga nätverk med makt; Annika Zika Viktorsson om arbete i multiprojektmiljöer; Jan Ljungberg om hur öppen källkod luckrar upp gränsen mellan arbete och hobby samt Mats Alvesson om grandiosa drömmar om ledarskap och den krassa verkligheten.