Supernovor och mörk materia

Curie - Supernovor gav ny världsbild

Ett av vårens roligaste jobb var intervjun med supernovaforskaren Robert Kirshner, professor vid Harvard.

Avståndet mellan oss är runt 8 600 km vilket i relation till Kirshners forskning känns helt försumbart. Han studerar supernovor, exploderande stjärnor, på miljarder ljusårs avstånd. 1998 förändrade Kirshner och hans kolleger vår bild av universum i grunden.

 

Föreläser på LiU 11 juni

Den 11 juni är det dags igen att föreläsa om populärvetenskapligt skrivande. Denna gång för doktorander vid FontD, Forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Ska bli roligt att komma tillbaka; det var på FontD jag höll min allra första universitetsföreläsning 2009.