Arguspris för Språktidningen

Stort grattis till Språktidningens chefredaktör Patrik Hadenius som får årets Arguspris i humaniora! Han får det för att han med Språktidningen ”lyckats med konststycket att introducera språkvetenskaplig forskning för en verkligt bred publik”.
Priset delas ut av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala och är på 100.000 kr.

Presenterar KI-professorer och deras forskning

Från cell till samhälle 2013.Ett återkommande och väldigt roligt uppdrag de senaste åren har varit att intervjua nya professorer vid Karolinska Institutet och presentera deras forskning i den årliga skriften Från cell till samhälle.
Nu är årets utgåva tryckt. I den reder jag ut vad dessa personers forskning handlar om: Kenneth Chien (kardiovaskulär forskning), Henrik Ehrsson (kognitiv neurovetenskap), Anna Mia Ekström (infektionsepidemiologi), Ata Ghaderi (klinisk neurovetenskap), Moustapha Hassan (transplantationsforskning), Eric Herlenius (pediatrik), Anders Hjern (socialepidemiologi), Staffan Holmin (klinisk neuroimaging), Stefan Jacobson (njurmedicin), Jonas Muhr (eukaryot molekylärbiologi), Johan Sandberg (viral immunologi), Ivanka Savic-Berglund (neurologi) och Carl Johan Sundberg (molekylär och tillämpad arbetsfysiologi).

Från cell till samhälle finns att läsa online eller ladda ner som pdf här.