Att lära ut populärvetenskapligt skrivande

I torsdags gjorde jag ett nytt gästspel som universitetslärare vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. För några månader sedan var jag där och föreläste på forskarskolan FontD om populärvetenskapligt skrivande. Nu återsågs vi för att tillsammans gå igenom forskarstudenternas egna övningstexter.
Det är fantastiskt roligt att se hur intresserade de är av ämnet, hur självklart de anser att populärvetenskaplig kompetens behövs i deras forskarroll och hur mycket kunskap de redan tillägnat sig. Det är också intressant att se vad de inte ännu helt behärskar. Att frigöra sig från sin vetenskapliga struktur och ge texten en populärvetenskaplig disposition är uppenbarligen det svåraste. Däremot har många lyckats mycket väl med att släppa sin vetenskapliga språkdräkt till förmån för en lättare och ledigare prosa.