Allt du vill veta om inre tal i F&F

”Cecilia är femtio år och tjänsteman på en statlig myndighet. I hennes huvud bor Hasse Aro sedan flera decennier. När hon går ensam på en mörk gata och börjar oroa sig för vad som skulle kunna hända är det hans programledarröst från TV3:s Efterlyst som hon hör i sitt huvud. Den sätter ord på skräckfantasierna.

I andra situationer låter hennes inre tal helt annorlunda. Oftast utgörs det av en panel på cirka tre röster som imponerat och hyllande kommenterar det hon gör. I likhet med Hasse Aro talar denna fanclub om Cecilia i tredje person. Men när hon är självkritisk övergår hennes inre tal till första person.

– Då är rösten min egen. ’Nu måste jag skärpa mig’, säger hon.”

Inre tal är orden som bara existerar i vårt huvud. De med vars hjälp vi tänker, håller något i minnet, kritiserar oss själva eller repar nytt mod. Att olika individer har olika mycket av denna inre röst – och somliga inget inre tal alls – har väckt fascination och lett till långa diskussionstrådar i sociala medier de senaste åren, men det har saknats en längre populärvetenskaplig text på svenska. Nu har jag skrivit den.

Den franska neurolingvisten Hélène Lœvenbruck och den brittiske psykologiprofessorn Charles Fernyhough intervjuas i artikeln, som är publicerad i Forskning & Framsteg nr 2/2024. Den tryckta artikeln heter ”Rösten i ditt huvud”, medan nätversionen fick det lite längre rubriken ”Vad säger rösterna i ditt huvud?”.

Gästföreläsare x 3

Roligt och intensivt att gästföreläsa tre dagar i rad denna vecka! Tisdag och onsdag för doktorander på Karlstad universitet, torsdag för seniora forskare vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Båda lärosätena har dessutom bett mig komma tillbaka – det är också väldigt roligt.

Ämnet som jag föreläser i på svenska och engelska är populärvetenskapligt skrivande.

Vad händer med kroppen i rymden?

”Livet på jorden har utvecklats för att fungera i de mest skiftande miljöer, från höghöjdsöknar till djuphavsgravar, från permafrost till vulkaniska källor. Bara några få miljöfaktorer är gemensamma för allt jordiskt liv. Dit hör att det har utvecklats för att fungera ihop med jordens gravitation och att det varit väl skyddat mot kosmisk strålning.
Vad händer när vi, efter fyra miljarder års evolution, ändrar dessa förutsättningar och utsätter vår biologi för sådant som tyngdlöshet och galaktiska partikelskurar?
Parallellt med rymdfarten har disciplinen rymdmedicin utvecklats för att besvara sådana frågor.”

Ett av mina roligaste uppdrag den här hösten har just publicerats i Medicinsk Vetenskap nr 4/2023.

Uppdatering:
Nu finns artikeln att läsa på KI:s webb.

Uppdatering 2:
Forskning.se gillade artikeln så nu är den även publicerad där.

Hur kan månen synas på dagen?

Som frågeredaktör på Forskning & Framsteg letar jag vanligtvis reda på forskare som kan besvara våra läsarfrågor i tidningen. Men ibland ska svaret spänna över så mycket att det är svårt att hitta någon specialist, och passar bättre att undertecknad istället skriver själv. Som när Linnea undrar varför hon ser månen på dagen fast hon tycker att den borde vara på andra sidan jorden? Ett svar på det behöver reda ut både astronomin och den psykologiska frågan om varför människan förknippar månen med natten.

Allmänbildande konferencier på klassisk konsert

Anders Nilsson som konerencier på Orkestern Filialens konsert i Eric Ericsonhallen 2 oktober 2023.

När jag talar för en större grupp brukar det vara som föreläsare i populärvetenskapligt skrivande på forskarutbildningar, men igår var uppdraget att vara allmänbildande konferencier på en klassisk konsert. Orkestern Filialen spelade i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen och på programmet stod musik av bl a Holst, Elgar, Saint-Säens och Smyth.

Särskilt roligt att introducera den fortfarande relativt okända Ethel Smyth som säkert är en ny bekantskap för en stor del av publiken.

Angående bilden av mig i en predikstol kan det vara värt att förtydliga att sammanhanget är helt profant. Skeppsholmskyrkan avsakraliserades 2001 och blev senare Eric Ericsonhallen.

Jag har åkt 7-teslakameran i Lund för vetenskapen!

”Det blir en trång, bullrig och lite absurd upplevelse. Delvis på grund av de malplacerade, spröda barocktonerna som brutalt överröstas av kameran. (Mitt eget fel. Jag var inte beredd på frågan om önskemusik och svarade Goldbergvariationerna. Big mistake.)”

Funktionell MR har funnits i tre decennier och förändrat vår bild av hur hjärnan fungerar. I Modern Psykologi nr 9-10/2022 skriver jag om fMRI:s historia, nutid och framtid… samt om hur det gick till när jag själv hamnade i rikets bästa MR-kamera i Lund.

Artikeln inkluderar förstås även berättelsen om IgNobelpriset till bilden av hjärnan hos en död lax som tittar på fotografier.