Gästföreläsare x 3

Roligt och intensivt att gästföreläsa tre dagar i rad denna vecka! Tisdag och onsdag för doktorander på Karlstad universitet, torsdag för seniora forskare vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Båda lärosätena har dessutom bett mig komma tillbaka – det är också väldigt roligt.

Ämnet som jag föreläser i på svenska och engelska är populärvetenskapligt skrivande.

Allmänbildande konferencier på klassisk konsert

Anders Nilsson som konerencier på Orkestern Filialens konsert i Eric Ericsonhallen 2 oktober 2023.

När jag talar för en större grupp brukar det vara som föreläsare i populärvetenskapligt skrivande på forskarutbildningar, men igår var uppdraget att vara allmänbildande konferencier på en klassisk konsert. Orkestern Filialen spelade i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen och på programmet stod musik av bl a Holst, Elgar, Saint-Säens och Smyth.

Särskilt roligt att introducera den fortfarande relativt okända Ethel Smyth som säkert är en ny bekantskap för en stor del av publiken.

Angående bilden av mig i en predikstol kan det vara värt att förtydliga att sammanhanget är helt profant. Skeppsholmskyrkan avsakraliserades 2001 och blev senare Eric Ericsonhallen.

Lecturing at AIDA/CMIV

What is interesting research news? Why are journalists so eager to write about the researcher, not only the research?
Yesterday I gave a lecture for researchers in the field of AI/medical imaging at AIDA, Analytic Imaging Diagnostic Arena, at CMIV, Linköping University, to explain how popular science media works.
Very happy to meet with such an alert audience and to get a chance to see this fascinating research environment. Thanks for having me!


Föreläsning vid Karlstads universitet och mer på gång

Pustar ut efter gårdagens utmaning: att hoppa in som föreläsare i populärvetenskapligt skrivande vid forskarutbildningen vid Karlstads universitet. Doktoranderna som jag träffade forskar inom bland annat omvårdnad, socialt arbete, företagsekonomi, ekologi, matematik och datavetenskap. Hoppas att de hade lika roligt som jag!

Idag kom en fråga om att komma tillbaka och föreläsa vid ett annat lärosäte. När de formulerar sig så här:

”Your seminar/workshop is always a highlight of this course.”

är det förstås omöjligt att tacka nej!

 

Att lära ut populärvetenskapligt skrivande

I torsdags gjorde jag ett nytt gästspel som universitetslärare vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. För några månader sedan var jag där och föreläste på forskarskolan FontD om populärvetenskapligt skrivande. Nu återsågs vi för att tillsammans gå igenom forskarstudenternas egna övningstexter.
Det är fantastiskt roligt att se hur intresserade de är av ämnet, hur självklart de anser att populärvetenskaplig kompetens behövs i deras forskarroll och hur mycket kunskap de redan tillägnat sig. Det är också intressant att se vad de inte ännu helt behärskar. Att frigöra sig från sin vetenskapliga struktur och ge texten en populärvetenskaplig disposition är uppenbarligen det svåraste. Däremot har många lyckats mycket väl med att släppa sin vetenskapliga språkdräkt till förmån för en lättare och ledigare prosa.

Tuffaste publiken hittills

I morse stod jag återigen inför en skara studenter och pratade journalistik och forskning. Denna gång de entusiastiska och intresserade eleverna i klass 1B på Herrängens skola, Älvsjö. Utfrågningen blev tuffare än jag är van vid. ”Tjänar du mycket pengar?” och ”Följer du allemansrätten?” har aldrig några doktorander undrat.