Nyfiken på virus!

Hur funkar virus? Lever de? Har de en roll i ekosystemen? Hur bekämpas de? Hur uppstod de från början? Kan de vara nyttiga? Och varför verkar just fladdermöss så ofta vara inblandade i smittspridningen? I artikeln Nyfiken på virus i senaste numret av Medicinsk Vetenskap (#2/2020) reder jag ut detta och mycket mer. Även publicerad på Karolinska Institutets webb.

Om nyttan och riskerna med CRISPR

”Om det skulle vara möjligt att förbättra hela mänskligheten, till exempel öka vår känsla för rättvisa, så har jag svårt att se vad som skulle vara dåligt med det. Så långt är jag beredd att hålla med transhumanisterna. Men om ett kraftfullt genetiskt verktyg skulle släppas fritt på en marknad så är risken att den ekonomiska överklassen på sikt även skulle bli en genetisk överklass. Kanske kognitivt helt överlägsen oss andra. De skulle kunna göra oss till slavar!”

I Medicinsk Vetenskap nr 1/2016 intervjuar jag forskare inom medicin och etik om det nya, revolutionerande genverktyget CRISPR-Cas9.

 

Nobelpris: Vem hafva gjort menskligheten den största nytta?

Nobelpriset 2015.

En dag om året får jag sällskap på universitetscampus av världspressen. Här väntar medier som bland annat El Mundo, China Daily, FPA, AFP, Deutsche Presse-Agentur, China Radio och brasilianska O Globo på tillkännagivandet om Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2015.

Några minuter efter att bilden togs fick vi veta att priset tilldelas Youyou Tu, William C Campbell och Satoshi Ōmura för deras upptäckter av effektiva behandlingar mot malaria respektive sjukdomar orsakade av parasitmaskar, som flodblindhet och elefantiasis. Miljontals människor, framför allt i världens fattiga länder, har räddats till livet och från svår invaliditet tack vare medicinerna artemisinin och avermectin. Ibland är det extra lätt att se hur Nobelpriset lever upp till Alfred Nobels vilja att belöna dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta”.

Vernissage!

Medicinsk Vetenskap - Ögonblicket.

Medicinsk Vetenskap har gjort en utställning av sin intervjuserie ”Ögonblicket”, som skildrar avgörande händelser i forskares arbete. Två av mina texter finns med, bland annat intervjun med professor Anders Sönnerborg om hur han som ung läkare, på Roslagstulls infektionssjukhus i början av 1980-talet, konfronterades med de första svenska fallen av aids.

Utställningen visas hösten 2015 på Karolinska Institutets universitetsbibliotek i Solna och Huddinge.

27 professorer från fotled till hjässlob

Har precis gått i mål med maratonuppdraget att intervjua 27 nyblivna professorer vid Karolinska Institutet om deras forskning. Sedan i våras har vi avhandlat allt från skiktröntgen av fotleden till neurala nätverk längs hjärnans hjässlober och från befruktningsögonblickets molekylärbiologi till kognitiva förmågor på ålderns höst.

Texterna hamnar i skriften Från cell till samhälle som brukar släppas i samband med KI:s årliga professorsinstallation i oktober.

Inventerar KI:s nya professorer

Befinner mig just nu i mitten av vårens mest omfattande uppdrag: att intervjua den senaste årgången av nya professorer på Karolinska Institutet. Ett väldigt roligt och omväxlande jobb. Igår fick jag nya insikter i forskningen om äldres mentala hälsa samt salamandrars förmåga att ersätta förlorade kroppsdelar; idag handlade det om jakten på nya inflammationshämmande substanser. Det enda jag just nu vet om morgondagens intervju är att det kommer att röra radiologi och medicinsk avbildning. Men han har lovat att skicka lite bakgrundsmaterial under kvällen.

Sammanlagt intervjuar jag ett tiotal nyblivna professorer. Mina texter om deras forskning publiceras i KI:s skrift Från cell till samhälle, med utgivning i höst. Det är fjärde året jag medverkar i Från cell till samhälle.

Tidigare års utgåvor:
Från cell till samhälle 2012
Från cell till samhälle 2013

Intervju med Maaret Castrén i Medical Science 2014

– One weekend around Christmas, I had one of the worst shifts in my life. In one and the same 24-hour shift, I was involved in six cases of young people – none of them were over 40 years – dying from cardiac arrest.

En gång om året samlar KI:s tidskrift Medicinsk Vetenskap ihop sina bästa texter i ett engelskspråkigt nummer. Jag kom med även i årets upplaga, med en intervju med professor Maaret Castrén om ett jourdygn som förändrade hennes liv.

Se Medical Science 2014, s 50. Eller läs det svenska originalet i Medicinsk Vetenskap nr 1/2013, s 54.