Allmänbildande konferencier på klassisk konsert

Anders Nilsson som konerencier på Orkestern Filialens konsert i Eric Ericsonhallen 2 oktober 2023.

När jag talar för en större grupp brukar det vara som föreläsare i populärvetenskapligt skrivande på forskarutbildningar, men igår var uppdraget att vara allmänbildande konferencier på en klassisk konsert. Orkestern Filialen spelade i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen och på programmet stod musik av bl a Holst, Elgar, Saint-Säens och Smyth.

Särskilt roligt att introducera den fortfarande relativt okända Ethel Smyth som säkert är en ny bekantskap för en stor del av publiken.

Angående bilden av mig i en predikstol kan det vara värt att förtydliga att sammanhanget är helt profant. Skeppsholmskyrkan avsakraliserades 2001 och blev senare Eric Ericsonhallen.

Skriver om Delia Derbyshire i Aftonbladet

”Kuslig science fiction-musik hade tidigare skapats med det elektroniska instrumentet theremin ackompanjerat av traditionell orkester. Delia Derbyshires Doctor Who-tema var istället elektroniskt från början till slut, konstruerat med ett dussin tongeneratorer, analoga samplingar, filter, rullbandspelare och ett vasst rakblad. Ljuden klipptes bokstavligen ton för ton i den magnetiska tapen och skarvades ihop till en helhet.”

Delia Derbyshire, Aftonbladet, 24 dec 2021.

På julafton folkbildade jag i Aftonbladet om Delia Derbyshire, brittisk elektronmusikpionjär, mest känd för att ha arrangerat Doctor Who-temat. Ett roligt skrivuppdrag som började med att jag gjorde ett Facebookinlägg om Derbyshire – varpå AB bad mig att författa en längre artikel. Publicerades enbart på papper.

Edit: Nu kan man läsa hela artikeln här.