Nu finns min bok gratis i FAS bokhandel

Anders Nilsson: Ett hållbart arbetsliv - Om organisation och ledarskap. Kunskapsöversxikt från FAS 2011.2011 skrev jag kunskapsöversikten Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap för FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Nu går boken att beställa gratis eller ladda ner som pdf från FAS bokhandel.

Intervjuade forskare: Annika Härenstam om hur en organisation ska se ut där man kan vara chef; Eva Bejerot om New Public Management i vården; Rolf Å Gustafsson om auktoritär styrning av offentlig sektor; Johan Larsson om vad som kännetecknar en hälsosam och effektiv arbetsplats; Töres Theorell om hur musik och litteratur formar bättre ledare; Gerry Larsson om stress och ledarskap i extrema yrken; Kerstin Isaksson om psykologiska kontrakt – vad parterna tror att de är överens om; Anna Wahl om jämställdhetsarbete i praktiken; Gerd Lindgren om manliga nätverk med makt; Annika Zika Viktorsson om arbete i multiprojektmiljöer; Jan Ljungberg om hur öppen källkod luckrar upp gränsen mellan arbete och hobby samt Mats Alvesson om grandiosa drömmar om ledarskap och den krassa verkligheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *