Nu finns min bok gratis i FAS bokhandel

Anders Nilsson: Ett hållbart arbetsliv - Om organisation och ledarskap. Kunskapsöversxikt från FAS 2011.2011 skrev jag kunskapsöversikten Ett hållbart arbetsliv – om organisation och ledarskap för FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Nu går boken att beställa gratis eller ladda ner som pdf från FAS bokhandel.

Intervjuade forskare: Annika Härenstam om hur en organisation ska se ut där man kan vara chef; Eva Bejerot om New Public Management i vården; Rolf Å Gustafsson om auktoritär styrning av offentlig sektor; Johan Larsson om vad som kännetecknar en hälsosam och effektiv arbetsplats; Töres Theorell om hur musik och litteratur formar bättre ledare; Gerry Larsson om stress och ledarskap i extrema yrken; Kerstin Isaksson om psykologiska kontrakt – vad parterna tror att de är överens om; Anna Wahl om jämställdhetsarbete i praktiken; Gerd Lindgren om manliga nätverk med makt; Annika Zika Viktorsson om arbete i multiprojektmiljöer; Jan Ljungberg om hur öppen källkod luckrar upp gränsen mellan arbete och hobby samt Mats Alvesson om grandiosa drömmar om ledarskap och den krassa verkligheten.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *