Tema nyanlända elever i Skolporten #2/2015

Skolporten #2/2015. Tema nyanlända elever.

”2014 granskade Skolinspektionen utbildningen för nyanlända elever i Sverige. Ahmed och Fatima är två fall som lyfts fram i granskningsrapporten för att belysa kontrasterna på området. Att läsa rapporten är på samma gång deprimerande och upplyftande. Deprimerande därför att den tydligt visar omfattningen av problemen: att en majoritet av nyanlända elever tas om hand på ett sätt som är mer likt Ahmeds berättelse än Fatimas. Upplyftande för att den visar att det är möjligt att ge nyanlända elever en god utbildning. Sådan verksamhet pågår runt om i Sverige, på större och mindre orter. Men, skriver Skolinspektionen, mindre än en fjärdedel av de nyanlända eleverna i de granskade skolorna bedömdes få den typen av bemötande.”

I färska Skolporten #2/2015 breder jag ut mig på sju uppslag (!) med ett tema om nyanlända elever. Tidskriften kan beställas på Skolporten.se.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *